Statistiniai duomenys

Vyskupija užima apie 6 557 km2 plotą.

STATISTIKA 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gyventojų: ~ 186 000 ~ 180 000 ~ 179 000 ~ 175 000 ~ 172 200 ~ 140 000
Katalikų: ~ 150 800 ~ 145 000 ~ 144 000 ~ 142 000 ~ 138 800 ~ 112 000
Parapijų: 68 68 68 68 68 68
Rektoratų: 1 1 1 1 1 1
Diecezinių kunigų: 63 66 64 66 66 66
Per metus įšventinta diecezinių kunigų: 3 4 1 1 – 1
Kunigų vienuolių: 1 1 1 1 1 –
Seminaristų: 10 9 7 6 5 4
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų: – 1 1 1 1 –
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų: 23 22 21 21 26 22
Pakrikštyta: 1 264 1 477 1 665 1 710 1 654 1 632
Sutuokta porų: 520 649 706 721 582 575
Palaidota:   2 745 2 777 2 713 2 408 2 530

STATISTIKA 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Gyventojų: ~ 191 200 ~ 191 200 ~ 191 200 ~ 186 000    
Katalikų: ~ 165 200 ~ 164 200 ~ 164 200 ~ 160 000    
Parapijų: 68 68 68 68    
Rektoratų: 1 1 1 1    
Diecezinių kunigų: 61 61 64 62    
Per metus įšventinta diecezinių kunigų: 1 1 1 –    
Kunigų vienuolių: – – – –    
Seminaristų: 9 15 14 16    
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų: – – – –    
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų: 14 17 17 15    
Pakrikštyta: 1 450 1 710 1 290 1 331    
Sutuokta porų: 628 642 473 440    
Palaidota: 1 967 2 318 2 144 2 235    
Duomenys iš Kaišiadorių vyskupijos kurijos
 Vyskupija šiandien   •   Kalendorius   •   Istorija   •   Ganytojai   •   Žemėlapis   •   Statistika   •   Vyskupijos leidiniai