Seminaristai

Vyrai, besirengiantys tapti kunigais Kaišiadorių vyskupijoje, studijuoja Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijose - Metropolijų centruose. Patengiamasis kursas - Telšių vyskupijoje. 2020-21 mokslo metais kunigystei rengiasi 4 asmenys iš Kaišiadorių vyskupijos.

Plačiau žiūrėti -
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Kauno kunigų seminarija