Kitos tarybos ir komisijos (sudarytos 2017)

Ekonominė taryba ir ekonomas:

 • mons. Jonas DALINEVIČIUS,
 • kun. Algis ANANIS,
 • Aidmantas BERNATONIS.
 • Vyskupijos ekonomas – kun. Rolandas BIČKAUSKAS,
  sekretorė – ses. Kristina VENSKAUSKAITĖ MVS.

Pastoracinė taryba:

  Vyskupijos dekanai –
 • mons. Vincas BAUBLYS,
 • mons. Jonas DALINEVIČIUS,
 • mons. Jonas SABALIAUSKAS,
 • mons. Rimvydas JURKEVIČIUS,
 • mons. Kęstutis KAZLAUSKAS,
 • kun. Leonas KLIMAS,
 • kun. Robertas RUMŠAS.
 • Kurijos pastoracinių centrų vadovai –

 • Judita BERNATONIENĖ (Šeimos),
 • Gražina CVILIKIENĖ (Caritas),
 • Rimantė JAGELAVIČIŪTĖ (Jaunimo),
 • Rita PANKIENĖ (Katechetikos).

Šventimų ir skyrimų komisija:

 • mons. Vincas BAUBLYS,
 • mons. Rimvydas JURKEVIČIUS,
 • kun. Rokas PUZONAS.

Bažnytinio meno ir remontų komisija:

 • mons. Jonas DALINEVIČIUS,
 • kun. Rokas PUZONAS,
 • kun. Gediminas TAMOŠIŪNAS,
 • Aidmatas BERNATONIS,
 • Sigita MASLAUSKAITĖ-MAŽYLIENĖ.