Naujienos

Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmės pamaldų laikas Kaišiadorių katedroje (2022)

- Didįjį ketvirtadienį Krizmos Mišios Kaišiadorių katedroje - 10 val.; Krizmos Mišias švenčia vyskupas, kartu su vyskupijos kunigais; Mišių metu šventinami aliejai, skirti sakramentų šventimui, kunigai atnaujina Kunigystės pažadus.

- Didįjį ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišios - 18 val.

- Didįjį penktadienį Kristaus kančios pamaldos - 18 val.

- Velyknakčio pamaldos - 21 val.

- Velykų I dieną šv. Mišios - 8 ir 12 val., Velykų II dieną - 10 ir 18 val.

Pamaldų tvarka kitose vyskupijos bažnyčiose - žiūrėti parapijų inter. svetaines...

Lietuvos televizijos (LRT) tiesioginės transliacijos:

- Didysis penktadienis - 20.10 val. Kryžiaus kelias iš Romos Koliziejaus

- Didysis šeštadienis - 21 val. Velyknakčio liturgija iš Vilniaus arkikatedros

- Velykų sekmadienis - 11 val. Velykų šv. Mišios ir popiežiaus Pranciškaus palaiminimas „Urbi et orbi“ iš Vatikano

Kurijos informacija

« atgal