Įžymios vietos ir žmonės

Kaišiadorių vyskupija, nors ir mažiausia Lietuvoje, turi turtingą istorinį ir dvasinį paveldą. Nuo pat įsikūrimo ji iš Dievo malonės turėjo ypač iškilius ganytojus: Palaimintąjį vyskupą ir kankinį Teofilių Matulionį bei Šventosios Romos Bažnyčios kardinolą Vincentą Sladkevičių. Jų atlikti darbai, tikėjimo liudijimas ir šventumo pavyzdys, kaip matome šiandien, svarbūs ne vien Kaišiadorių vyskupijai, bet ir visos Lietuvos tikintiesiems.

Vyskupijoje nuo pat jos įsikūrimo darbavosi daug Bažnyčiai ir sielovadai atsidavusių, talentingų kunigų, palikusių ryškius pėdsakus tiek vyskupijos, tiek viso mūsų krašto Bažnyčios gyvenime, kaip antai kunigas Česlovas Kavaliauskas – Šventojo Rašto Naujojo Testamento vertėjas, religinių radijo laidų pašnekovas.

Netoli Alytaus įsikūrusi Pivašiūnų šventovė su Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslu nuo seno yra iškiliausias dvasinės traukos centras vyskupijoje, garsi ir žinoma šventovė visoje Lietuvoje, plačiau žiūrėti - pivasiunai.lt - svetainėje; garsiais atlaidais vyskupijoje taip pat žinomos Semeliškių, Kazokiškių, Skudutiškio, Labanoro šventovės. 2017 m. atvėrė duris palaimintojo Teofiliaus koplyčia Kaišiadorių katedroje, kur ilsisi palaimintojo žemiškieji palaikai - relikvija, meldžiama užtarimo, plačiau žiūrėti - teofilius.lt - svetainėje...