Dėl 2% pervedimo religinėms bendruomenėms ir bendrijoms – kurijai

Pagal naująjį Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą nuo 2004 m. kiekvienas Lietuvos pilietis 2% valstybei sumokėto fizinių asmenų pajamų mokesčio gali paskirstyti savo nuožiūra. Norėdami dalį mokesčių paskirti pasirinktai nepelno organizacijai remti, mokesčių mokėtojai privalės užpildyti specialios formos PRAŠYMĄ iki 2% pajamų mokesčio sumos pervesti toms organizacijoms, kurios pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą, tarp jų, Katalikų Bažnyčios pastoraciniams centrams, parapijoms. Dėl to būtina kreiptis į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kurios teritorijoje gyvena paramą skiriantis asmuo, ir pateikti prašymą.

Daugiau informacijos - interneto svetainėje www.labdara-parama.lt.

Prašome paremti Kaišiadorių vyskupijos parapijas bei Kurijos pastoracinių centrų veiklą.

Kurijos rekvizitai:

  Kaišiadorių vyskupijos kurija
  Kęstučio g. 44
  LT-56124 Kaišiadorys
  Įmonės kodas 191236075
  „Swedbank“, AB
  Banko kodas 73000
  A.s. LT85 7300 0100 0250 2969

Aukodami vyskupijos kurijai galėsite paremti: vyskupijos Caritas, Jaunimo, Katechetikos ir Šeimos centrų bei Kurijos veiklą.

 Fotogalerija   •   Nuorodos ir potvarkiai   •   Formos   •   Dėl paramos